Preko 230.000 penzionera u Srbiji je u invalidskoj penziji: U proseku iznosi oko 42.000 dinara, a ovaj uslov je najvažniji

U Srbiji trenutno, oko 14 odsto ukupnog broja penzionera, preciznije njih oko 231.000 prima invalidsku penziju. Sama invalidska penzija prema poslednjem mesečnom izveštaju PIO Fonda iznosi u proseku 42.150 dinara.

Najviše prosečne invalidske penzije imaju penzioneri iz grupe zaposlenih koji primaju oko 43.400 dinara, zatim iza njih su penzioneri iz grupe samostalnih delatnosti i oni primaju oko 40.700 dinara, dok su najniže invalidske penzije u kategoriji poljoprivrednika koji mesečno u proseku primaju nešto manje od 21.000 dinara.

Koji su uslovi za invalidsku penziju?

Generalno, pravo na invalidsku penziju se ostvaruje u slučaju nastupanja osiguranog slučaja invalidnosti, tj. kada kod osiguranika nastane potpuni gubitak radne sposobnosti zbog promena u zdravstvenom stanju uzrokovane povredom na radu, bolešću ili profesionalnim oboljenjem, a koje se ne mogu otkloniti lečenjem ili rehabilitacijom.

Pored toga, za ostvarivanje prava na invalidsku penziju potrebno je da imate minimum 5 godina staža. Ovaj uslov, ukoliko je invalidnost nastupila u ranijem životnom dobu, tj. do 30. godine života.

  • do 20 godina je potrebna najmanje jedna godina staža osiguranja
  • do 25 godina dve godine staža osiguranja
  • do 30 godina su potrebne 3 godine staža osiguranja
.
.

Šta je sve potrebno od dokumentacije za invalidsku penziju?

Prilkom podnošenja prijave, potrebno je da predate ova dokumenta:

Obrazac br. 1. izdat od strane izabranog lekara, sa originalnom medicinskom dokumentacijom (specijalistički nalazi, snimci, otpusne liste i dr);

Potvrdu o radnom mestu sa opisom poslova koje osiguranik obavlja u momentu podnošenja zahteva;

Prijavu o povredi na radu, ukoliko je osiguranik pretrpeo povredu na radu;

Dokaz o regulisanom vojnom roku (fotokopiju vojne knjižice ili uverenje vojnog odseka);

Dokaz o korišćenju prava, odnosno evidenciji kod Nacionalne službe za zapošljavanje;

Fotokopiju lične karte ili uverenje o prebivalištu (dokaz kojim se potvrđuje identitet;

Fotokopiju zdravstvene knjižice;

Dokaze o stažu osiguranja navršenom u Republici Srbiji – zaključena radna knjižica, uverenje o beneficiranom stažu, druge javne isprave o stažu (rešenja, uverenja, potvrde i slično) u originalu ili overenoj fotokopiji;

Uverenje o obavljanju samostalne delatnosti koje izdaje nadležni organ opštine, odnosno odgovarajuće udruženje ili savez (za period do 31. decembra 2005. godine), odnosno rešenje Agencije za privredne registre (za period od 01. januara 2006. godine.)

Uverenje Poreske uprave o plaćenom doprinosu za penzijsko i invalidsko osiguranje (sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa) za period obavljanja samostalne delatnosti. Ovo uverenje nije potrebno za samostalne umetnike, filmske radnike i sportiste do 31. decembra 2002. godine, a za sveštenike i verske službenike do 31. avgusta 2004. godine);

Uverenje Poreske uprave o plaćenom doprinosu za penzijsko i invalidsko osiguranje (sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa) izdato za period obavljanja poljoprivredne delatnosti;

Dokaz o stažu u inostranstvu.

Procedura dobijanja invalidske penzije

Procedura je ukratko sledeća: osiguranik podnosi zahtev filijali RFPiO da se utvrdi invalidnost na osnovu profesionalnog oboljenja. Prilikom veštačenja koristi se medicinska dokumentacija zdravstvenih ustanova. Medicinska dokumentacija koja se podnosi uz predlog za utvrđivanje invalidnosti obuhvata: – otpusne liste; – specijalističke nalaze; – dijagnostičke testove; – laboratorijske nalaze. Medicinska dokumentacija podnosi se u originalu ili overenoj fotokopiji.

Scroll to Top